Święto Pułkowe 3PSK w Kalinowym Dole

Dziś w miejscu ostatniej potyczki wojny obronnej 1939 r. Kalinowym Dole obchodzono Święto Pułkowe 3 Pułku Strzelców Konnych im hetmana Stefana Czarnieckiego, które przypada na 27 kwietnia.

Uroczystości pod pomnikiem poświęconym żołnierzom 3PSK, którzy w zmaganiach sprzed niespełna 84 lat walczyli w SGO „Polesie” zorganizowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej w barwach formacji z Bork, rada sołecka Kalinowego Dołu oraz reprezentujący ten teren radny Andrzej Cąkała. Honorowym patronatem wydarzenie objął poseł na sejm RP Sławomir Skwarek.

Obchody zainaugurowała polowa Msza Święta, której przewodniczył ojciec Adam Rusek. W homilii duchowny nawiązał do wartości patriotycznych i poczucia honoru, który towarzyszył bohaterom 3PSK. Po nabożeństwie odczytano apel poległych oraz złożono wieńce. W okolicznościowym przemówieniu poseł Skwarek uczulił na konieczność kultywowania tradycji patriotycznych szczególnie w czasach, gdy nasz wschodni sąsiad padł ofiarą brutalnej agresji.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów gmin Nowodwór na czele z wójtem Ryszardem Piotrowskim, Baranów z wójtem Mirosławem Grzelakiem. Licznie reprezentowana była również nasza gmina w osobach wójta Karola Ponikowskiego, przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Babiuch, wiceprzewodniczącego Dawida Kasprzaka, radnych: Magdy Cąkała, Mirosława Majaka oraz wspomnianego Andrzeja Cąkała, a także dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków Iwony Adamskiej. Obecne były także poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP.

Obchody zakończył tradycyjny poczęstunek wojskową grochówką.