Kleeberg odszedł…

W 2007 r. nakręcono film dokumentalny o walkach gen. Franciszka Kleeberga i Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie w kampanii wrześniowej pt.: „Kleeberg odszedł kleeberczycy zostali” w reż. Mirosława Gronowskiego.

Część pierwsza:

Część druga:

Część trzecia:

Część czwarta: