Myślistwo

Wojskowe Koło Łowieckie nr 304 „Ryś” powstało w maju 1951 roku. Inicjatorem jego założenia był Mieczysław Wenzel – poźniejszy wieloletni prezes „Rysia” i wytrawny myśliwy.

Koło łowieckie - Ryś

Obecnie koło gospodaruje na dwóch obwodach, nr 385 w powiecie mińskim i nr 72 w powiecie łukowskim, o łącznej pow. 11691 ha. Dominującymi gatunkami w łowiskach są sarny i dziki. Gospodarka łowiecka oparta jest na profesjonalnych, naukowych podstawach. Plany pozyskania zwierzyny sporządzane są na podstawie całorocznego monitoringu poszczególnych gatunków zwierząt łownych i starannie przeprowadzanych, w obecności przedstawicieli Lasów Państwowych, inwentaryzacji. Gospodarka w dzierżawionych obwodach jest kreatywna, konstruowana z myślą o zachowaniu licznych gatunków zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Jako jedno z nielicznych kół „Ryś” posiada, w łowisku Gułów, populację jeleni liczącą obecnie ponad 40 sztuk. Myśliwi pozyskują w obwodach „Rysia” rocznie około: 60 saren, 40-65 dzików, 10 jeleni. Na terenach dzierżawionych przez WKŁ 304 „Ryś” myśliwi społecznie wybudowali wiele urządzeń: 60 ambon, 36 paśników, 110 lizawek, 6 podsypów. Koło posiada dwa domki myśliwskie, wiatę oraz trzy wygodne karawany do przewozu myśliwych, naganki i upolowanej zwierzyny.

Zarząd i członkowie koła podejmują różne inicjatywy w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz kultywowania i popularyzacji tradycji łowieckich. Spotykają się z młodzieżą, organizują konkursy z zakresu wiedzy łowieckiej i przyrodniczej. Koło prenumeruje „Łowca Polskiego” dla wszystkich swoich członków i miejscowych szkół. Wszyscy myśliwi z „Rysia” posiadają mundury łowieckie, w których występują na uroczystościach i imprezach łowieckich. W 2001 roku, z okazji 50-lecia WKŁ 304 „Ryś”, w obwodzie 72 została odprawiona msza święta, w trakcie której poświęcono obelisk-kapliczkę ku czci św. Huberta. Umieszczono na niej tablicę upamiętniającą założycieli koła, obecnych jego członków oraz tych, którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów. Głównym akcentem kolejnego jubileuszu – 55-lecia koła, było przekazanie ufundowanego przez członków sztandaru, odznaczenie „Rysia” złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i otwarcie w Domu Kultury im. Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej sali tradycji koła.