Turystyka i sport

Dom Kultury w Woli Gułowskiej jest instytucją działającą na terenie Gminy Adamów. Obszar ten jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Osoba odwiedzająca Gminę może zobaczyć miejsca związane z historią, z kultem religijnym, podziwiać miejscową przyrodę, czy skorzystać z infrastruktury sportowej. Najciekawszą miejscowością jest Wola Gułowska. Tutaj w dniach 2-5 października odbyła się ostatnia bitwa wojny obronnej Polski 1939 r. stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Działa tu Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków z nowoczesnym multimedialnym Muzeum, salą rzeźby ludowej i skansenem. Vis a vis znajduje się barokowy klasztor oo. Karmelitów z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Gułowskiej, która ze względu na tutejsze walki z 1939 r. otrzymała tytuł Patronki Żołnierzy Września. Rok rocznie na uroczystości patriotyczne i religijne przybywa tutaj tysiące pielgrzymów z różnych stron Polski. Ciekawym kompleksem przyrodniczym jest tzw. las gułowski z drogą i źródełkiem Unitów Podlaskich, pomnikiem mjr. Michała Bartuli, czy kapliczką myśliwską. Znajduje się tam również ok. 25 km tras turystycznych, przeznaczonych do aktywnego wypoczynku. Interesujące z punku widzenia przyrodniczego są również Stawy Adamowskie i znajdująca się nieopodal aleja Lipowa. Na terenie gminy odwiedzić można także Sobiskę, noszącą nazwę „Malinowej wsi”, w której na etapie ukończenia jest „Malinowa Zagroda Sołtysa”. Gmina Adamów oferuje także warunki do czynnego wypoczynku, służyć temu mają: boiska LKS „Sokół” Adamów, wielofunkcyjne boisko „Orlik 2012” w Adamowie, z boiskiem piłkarskim, kortem do tenisa, siłownie zewnętrzne w Adamowie i Gułowie, trasy rowerowe i biegowe oraz tzw. trasa zdrowia ( pas urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych znajdującej się na trasie Adamów- Gułów). W niewielkiej odległości od naszej gminy znajduje się: Wola Okrzejska (miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza z Muzeum poświęconym Nobliście – około 8 km), Kozłówka ( pałacyk Zamojskich i Muzeum Socrealizmu- około 35 km), rezerwat przyrody Jata (około 35 km), Kazimierz nad Wisłą ( około 70 km). Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

Stadion w Adamowie