REPORTAŻ SZCZEPANA BARCZYKA- FRANCISZEK KLEEBERG OSTATNI WOJNY OBRONNEJ 1939 R.