Stowarzyszenia

Dom Kultury w Woli Gułowskiej ściśle współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Adamów. Dzięki wzajemnej współpracy udaje się podejmować wspólne inicjatywy z zakresu działań społeczno – kulturalnych, często o zasięgu ogólnopolskim. Przedstawiciele stowarzyszeń poprzez swą działalność czynnie uczestniczą w wielu wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury.
Na terenie gminy działają:

– Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i okolicy (założone w 1987 r.),

– Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej ( założone w 2008 r.),

– Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność” z Sobiski (założone w 2007 r.),

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska (założone w 2011 r.),

– Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków (założone w 1992 r.),

– Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” z Zakępia (założone w 2011 r.),

– Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Adamów (założony w 1949 r.),

– Klub biegacza V- Max (założony w 2009 r.),

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie (założone w 2013 r.),

Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie (założona w 1918 r.),

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej (założona w 1925 r.),

Ochotnicza Straż Pożarna w Hordzieżce (założona w 1933 r.),

oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Adamowa, Woli Gułowskiej i Hordzieżki z działającymi przy nich zespołami ludowymi.