DWOREK W TURZYSTWIE

5.10.1939

Tu w dworku

spotkali się dowódcy

jednostek SGO „Polesie”

generała F. Kleeberga

Mimo zwycięskich walk

musieli zgodzić się

z bolesnym aktem kapitulacji.

W 62. rocznicę społeczeństwo

Ze wspomnień ppor. Aleksandra Chajęckiego,

dowódcy I plutonu 2 szw. 2 puł.

Była to ostatnia moja akcja bojowa w kampanii 1939 roku. O zmierzchu przyszła zluzować nas piechota. Zupełnie zmęczeni, wyczerpani i głodni, a jednak pełni optymizmu udaliśmy się Lipin. Tam jednak czekała nas przykra i zaskakująca wiadomość – kapitulacja SGO „Polesie”.

za: SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach, t. 5/2, s. 219