ŻOŁNIERZE KLEEBERGA- PPŁK MICHAŁ ŁASKI

W dniu 31 grudnia 1975r. na obczyźnie zmarł podpułkownik Michał Łaski ur. 6 lutego 1901 r.

 

Od najmłodszych lat był żołnierzem kawalerzystą, pełniąc służbę w 16 pułku ułanów, 3 pułku szwoleżerów Mazowieckich, 1 pułku ułanów Krechowieckich i 25 pułku ułanów Wielkopolskich. W czasie walk z Niemcami w 39 roku ppłk Łaski był dowódcą 1 szwadronu 3 pułku szwoleżerów Mazowieckich im. płk Kozietulskiego. Mimo odniesionej w czasie walki rany pozostawał na swym stanowisku do ostatniej bitwy pod Kockiem. Po kapitulacji wywieziony do obozu w Murnau. Swój proporzec szwadronowy pozostawił w Polsce w miejscu ostatniej walki w miejscowości Lipiny u jednego z mieszkańców. Ppłk Łaski odznaczony był srebrnym krzyżem Virtutti Militari, kilkukrotnie Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami.