W HOŁDZIE POMORDOWANYM MIESZKAŃCOM BUDZISK I KRZÓWKI

W niedzielę 25 września pod pomnikiem pomordowanych przez niemieckich okupantów mieszkańców Budzisk i Krzówki odprawiona została Msza Święta Polowa.

To kolejny przejaw hołdu jaki mieszkańcy tych miejscowości, ale i całej okolicy składają ofiarom barbarzyństwa i okrucieństwa złożony w 80 rocznicę zbrodni.
W homilii przed postawionym w 1962 r. pomnikiem ojciec Adam Rusek nawiązał do przesłania jakie dla Nas niesie śmierć tamtych ludzi. Podczas uroczystości głos zabrali obecni wójt Karol Ponikowski oraz poseł Sławomir Skwarek, którzy mówili o potrzebie pamięci historycznej i przekazywaniu jej młodym pokoleniom. Przypomnijmy, że 22 września 1942 w Budziskach zabito dwóch Niemców przybyłych po kontyngenty. Sprawcami czynu były działające wówczas na tym terenie oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej dowodzone przez Serafima Alesiejewa PS”Serafin” wraz z grupą Tadeusza Maciejewskiego ps. „Czarny”. W akcji odwetowej 23 września Niemcy spalili wieś, zamordowali 24 osoby, a 51 wywieźli do obozu koncentracyjnego na lubelskim „Majdanku”. Wśród ofiar były dzieci w wieku 2 lat, 1 roku i …16 dni.