ROZKAZ Nr 9

277782291_2241512945987013_8114159972056227411_nROZKAZ Nr 9

Wojsko polskie poniosło bolesną i niepowetowaną stratę przez zgon w niewoli niemieckiej Generała Brygady Franciszka KLEEBERGA.
W pierwszych dniach września 1939 roku Generał Franciszek Kleeberg zorganizował w Brześciu z ośrodków swojego Korpusu, jednostek KOP-u oraz Flotylli Pińskiej samodzielną grupę operacyjną pod nazwą grupa „Polesie” i na czele tej grupy stoczył ostatnią bitwę regularną z Niemcami.

Na czele tej grupy Generał brygady KLEEBERG rozpoczął po 17 września 1939 r. marsz ku Warszawie, przebijając się w bohaterskich bojach przez oddziały niemieckie i bolszewickie. Dowodząc znakomicie swoimi oddziałami, sforsował on 29 września przeprawę przez Bug pod Włodawą i Grabowem. Dotarł następnie w rejon Kocka, gdzie stoczył ostatnią wielką bitwę tej kampanii. Pomimo przewagi druzgoczącej wroga Generał KLEEBERG bił się do ostatniego naboju i do ostatniego pocisku.
Z pola bitwy pod Kockiem meldował mi do Paryża, że musiał poniechać walki, dla braku amunicji i środków opatrunkowych. Tę jego wolę niezłomną, umiłowanie sławy i honoru żołnierskiego uszanowali nawet wrogowie. Pozostanie ona na zawsze dla nas wzorem, jak wypełniać mamy swój twardy obowiązek żołnierski.
Rozkaz powyższy odczytać przed frontem oddziałów i na pokładach okrętów R.P.