Historia Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN w walce o niepodległość Ojczyzny

odsłonięcie pomnika w Sobieszynie

Wielu mieszkańców Helenowa, Ferdynandowa, Budzisk i innych miejscowości w okolicach Woli Gułowskiej było żołnierzami Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN. Placówka ta prawie w połowie znajdowała się na terenach między Lendem Ruskim i Lendem Wielkim a lasem gułowskim.

Tereny te często pojawiają się w opracowaniu Mirosława Suleja (w rozdziałach poświęconych powstaniu styczniowemu, walce o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921, wojnie obronnej roku 1939), przygotowanym z okazji odsłonięcia 14 listopada br. przed kościołem w Sobieszynie pomnika Żołnierzy Wyklętych z Placówki 44.

W planach jest publikacja opracowania, poszerzonego o ponad sto fotografii i mapy.

Historia Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN PDF

fot. Gmina Ułęż