Dotacja „Patriotyzm Jutra”

rycina DK (1)
Chwalimy się sukcesem: otrzymaliśmy dotację (15 000 zł) w ramach XIII edycji programu „Patriotyzm Jutra”.
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego operatorem jest Muzeum Historii Polski.
Realizacja projektu skupiona jest wokół upamiętniania dziejów i tradycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”
generała Franciszka Kleeberga. O szczegółach będziemy informować na bieżąco 🙂
Webmhp1