160 rocznica powstania styczniowego

„Rząd Twój Narodowy wzywa Cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na Niebie dać przysięga, bo wie, że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem” – pisał 22 stycznia 1863 r.

Tymczasowy Rząd Narodowy w Manifeście rozpoczynającym powstanie styczniowe – największe i najdłuższe polskie powstanie narodowe. Mija 160 lat od tego zdarzenia.

Bezpośrednią przyczyną, która przyspieszyła wybuch powstania, była branka. Powszechny pobór do armii carskiej miał uniemożliwić działalność patriotyczną Polaków. Dla młodego poborowego stanowił właściwie wyrok śmierci, gdyż służba w rosyjskiej armii odbywała się w fatalnych warunkach. Z niemal 309 tys. poborowych z Królestwa Polskiego z lat 1832–1873 ok. 75 proc. zmarło, a kolejnych 13 proc. pozostało w Rosji.

Lasy ziemi łukowskiej, w tym naszej gminy, to tereny wielu potyczek z okresu powstania.